Jejak Ulama

Indahnya Nasihat Menggugah Ulama Ini Kepada Putranya!

Oleh: Abdullah Efendy, S.Pd., CLMQ

Idemuslim.com, PENDIDIKAN ISLAM — Semasa hidupnya, beliau telah menelaah lebih dari 20.000 jilid buku. Setiap buku yang beliau temui, beliau anggap layaknya harta karun. Suatu ketika, beliau pernah mendapati daftar buku yang diwakafkan oleh Madrasah An-Nizhamiyyah, yang memuat 6000 jilid buku. Didalamnya terdapat buku-buku para ulama salaf seperti Abu Hanifah, Al-Humaidi, Abdul Wahhab Al-Anmathi dan lainnya. Maka beliau pun bersegera bergelut dengan isi buku tersebut, tanpa pernah melewatkan momen terbaik membacanya!⁣

⁣Beliau bernama Syaikh Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah. Dalam ajwibatuhu Al-Misriyyah, Imam Ibnu Taimiyyah rahimahullah pernah mengungkapkan perihal beliau, “Syaikh Abul Faraj Ibnul Jauzi memiliki banyak karangan dan tulisan, dari berbagai disiplin ilmu. Saya pernah menghitungnya, ternyata jumlahnya lebih dari 1000 karangan. Selain itu saya juga menemukan hal-hal yang tidak pernah saya jumpai.”⁣

Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Tadzkiraul Huffazh, “Saya belum pernah mengenal seorang ulama pun yang membuahkan karya semisal Ibnul Jauzi.”⁣ Al-Muwaffaq Abdul Lathif rahimahullah menukil tentang Ibnul Jauzi, “Sungguh beliau adalah sosok yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Beliau senantiasa menulis dalam sehari setara 4 buku tulis – hal itu beliau lakukan di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar, mengarang dan memberikan fatwa terhadap berbagi persoalan yang disampaikan kepada beliau-. Beliau memiliki andil dalam setiap disiplin ilmu.⁣

Dalam kesibukan Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau pernah menuliskan sebuah risalah yang sangat menginspirasi, kepada putra beliau. Diabadikan dalam risalah yang diberi nama Laftatul Kabif fi Nasihatil Walad, yang berisi nasihat beliau pada putranya agar senantiasa menjaga waktu!⁣

Kata beliau dalam risalah tersebut!⁣

Ketahuilah wahai anakku, bahwa hari-hari itu dibentangkan menjadi kumpulan jam. Jam dibentangkan menjadi kumpulan desah-desah nafas, dan setiap desah nafas ibarat lemari. Maka, waspadalah agar desah nafas itu tidak berlalu, tanpa faedah dan manfaat. Karena, di hari kiamat kelak engkau akan mendapati lemari itu kosong, sehingga engkau pun menyesal! Lihatlah setiap waktumu, untuk apa engkau menggunakannya? Jangan engkau membiarkannya berlalu, kecuali untuk urusan yang paling mulia. Janganlah engkau telantarkan jiwamu. Biasakanlah ia untuk melazimi amalan yang paling terpuji. Dan, bangkitlah untuk mempersiapkan tabunganmu di kubur nanti, agar engkau bahagia kelak ketika tiba di sana.

  

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button